Deel mij!
Typ hier uw reactie:


13-12-2023 - Nieuwe bestuursleden benoemd tijdens de ALV.

Het bestuur heeft Alice van der Slikke, Jochem Fockema Andreae en Ivo Jenniskens voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Op 13 december 2023 zijn ze tijdens de ALV benoemd. Alice wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Sponsoring, Jochem voor de portefeuille Accommodatie en Exploitatie en Ivo wordt penningmeester.

Hieronder stellen deze nieuwe bestuursleden zichzelf kort voor in een PDF.
Alice van der Slikke,
Jochem Fockema Andreae en
Ivo Jenniskens.