Deel mij!
Typ hier uw reactie:


23-01-1929 - De oprichtingsakte

Hier kunt u het complete Koninklijk besluit 841 m.b.t. de oprichting van O.K. lezen (3 bladzijden).
Op 23 januari 1929 werd O.K. officieel opgericht. De bevestiging staat in Koninklijk besluit nr 28 van 22 juli 1929. Er staat: Amsterdamse Mixed Hockeyclub O.K. (Engelse uitdrukking voor: in orde).

O.K. speelde al lang voor de officiële oprichtingsdatum in de Noord-Hollandsche competitie. Maar om in de landelijke bond te mogen spelen, moest je Koninklijk goedgekeurd zijn. Daarom werd de club op 29 januari 1929 pas officieel opgericht. Er werden statuten opgesteld die als bijlage werden meegezonden met de aanvraag voor Koninklijke goedkeuring. Koninklijk besluit nr 28 in de Staatscourant nr.171 van 3 september 1929 bekrachtigde met terugwerkende kracht de oprichting van O.K. Deze datum wordt ook gehanteerd als de officiële oprichtingsdatum van Pinoké. Die laatste club ontstond door een fusie van O.K. en Pinokkio in 1945.

Nevenstaand overzicht  komt uit uit de Databank Sport van Huygens ING.

Hier staan de eerste statuten van O.K.