Deel mij!
Typ hier uw reactie:


01-05-1989 - Het lustrumboekje uit 1989 met veel elftalfoto's

Voor het 60-jarig bestaan gaf de lustrumcommissie een leuk boekje uit met de elftalfoto's van de meeste teams van dat jaar.
U kunt het hele boekje hier downloaden als u wat geduld heeft, want het bestand is meer dan 20 MG groot. We hebben wel de pagina's met advertenties er tussenuit gehaald om het bestand zo klein mogelijk te maken.

Het bestuur (zie blz 2) in 1989 bestond uit:
Frans van Panthaleon van Eck, voorzitter
Kempe Kruisbrink, secretaris
Ewoud Goudswaard, penningmeester
Alexander Huygen, technische zaken
Jeroen Weites, jeugdzaken
Mariëlle Bodewes, commerciële zaken en
Quirien Swijgghuisen, algemene zaken.

De lustrumcommissie (zie blz 6) bestond uit:
Wieger Laurey,
Maurice Laarhoven,
Quirien Swijghuisen,
Evert Jan Hoijtink en
Jenny Niers.

Mooi was de toekomstverwachting die aan het eind van een historische beschouwing over de geschiednis van de club werd uitgesproken door lid van verdienste en auteur Ed ten Brink. Zie bladzijde 10. Nu bij het opbouwen van deze website is het al ruim dertig jaar later. Er is veel gebeurd.