Disclaimer voor Pinoké tijdlijnen.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Pinoké tijdlijnen, zoals deze geformuleerd is  is gesteld door het bestuur van de Amsterdamse hockeyclub Pinoké. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pinoké is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Pinoké.

Geen garantie op juistheid
Pinoké neem geen verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke juistheid van de informatie. Indien u onjuistheden denk te hebben aangetroffen kunt u die aanmelden bij onderstaand contactadres. Pinoké streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.

Contactadres: tijdlijnen@pinoké.nl

 Amsterdam, 18 september 2019