ARCHIEF

Hoewel de geschiedenis van de eerste 75 van Pinoké is vastgelegd in een dik boek in 2004 is ons archief natuurlijk nooit compleet. Als u opmerkingen, verhalen, oude foto’s of andere mogelijk interessante archiefstukken voor ons heeft, mail dan naar archief@pinoke.nl.
We zijn ons bewust dat er in het verleden nooit een duidelijk meldpunt was voor “oude meuk van de club” zoals het wel eens oneerbiedig maar eigenlijk ook wel liefdevol wordt genoemd. Daardoor is veel oud materiaal helaas zelden op de plek gekomen waar het de aandacht kon krijgen die het verdiende. Met dit meldpunt hopen we een vangnet te hebben gecreëerd om voortaan te zorgen dat verspreid materiaal over onze clubgeschiedenis beter centraal kan worden gerubriceerd, opgeslagen en beschikbaar gesteld aan (oud) leden en hun familie en vrienden.